Regulamin

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie chylak.com;

 2. Sprzedawca – Zofia Chylak-Widmańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zofia Chylak-Widmańska, NIP 1181597053, REGON 146974571;

 3. Produkt, Produkty – wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie;

 4. Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu;

 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;

 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

 4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.

 5. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

§3 NEWSLETTER I POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI

 1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Chylak („Newsletter”) poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt albo Newsletter (https://chylak.com/pl/pl/contact).

 2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu.

 3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).

 4. Podając adres e-mail Klient zgadza się na:

 • Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Chylak (cele marketingowe);
 • Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 1. Do automatyzacji usługi Newsletter Sklep używa platformy MailChimp. Przez zapisanie się do usługi Newsletter, Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi RODO.

 2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link znajdujący się na dole każdej z otrzymanych wiadomości e-mail.

 3. Klient może dokonać zamówienia usługi wpisania Klienta na listę Klientów oczekujących na jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu („Powiadomienie o dostępności”), poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na portalu Sklepu przy konkretnym, wybranym przez Klienta Produkcie.

 4. W celu zamówienia usługi Powiadomienie o dostępności Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Powiadomienie jest przesyłane w formie elektronicznej (e-mail).

 5. Jednorazowe powiadomienie dotyczy każdorazowo jednego wybranego Produktu. Aby otrzymać powiadomienie o większej liczbie wybranych Produktów, Klient składa zamówienie usługi Powiadomienie o dostępności przy każdym z tych Produktów.

 6. Postanowienia §3 ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin stanowi wzór Umowy.

 2. Na proces sprzedaży składają się następujące czynności: (i) dodanie Produktów do koszyka, (ii) przejście do kasy, (iii) potwierdzenie treści złożonego zamówienia, (iv) płatność, (v) weryfikacja zamówienia, (vi) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży), (vii) dostawa.

 3. W celu złożenia zamówienia i przejścia przez proces zamówienia należy:

 • Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości,
 • Na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „do koszyka”,
 • Kliknąć przycisk „przejdź do kasy”,
 • Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów,
 • Wskazać dane teleadresowe,
 • Wybrać metodę dostawy i zaakceptować jej koszt,
 • Wybrać metodę płatności,
 • Zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk „złóż zamówienie”.
 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo wystawienie korekty faktury niewymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży).

 2. Naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez Klienta treści, tj. złożeniem przez Klienta oferty nabycia produktów objętych zamówieniem.

 3. Treść zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na stronie Sklepu.

 4. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Od momentu złożenia zamówienia Klient ma dziesięć minut na dokonanie płatności. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane.

 5. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.

 6. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Termin realizacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

 7. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 8. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.

 9. Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej help@chylak.com i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:

 • Klient złożył zamówienie w warunkach, o których mowa w ust. 15 poniżej;
 • Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe;
 • Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; lub
 • Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie;
 • Produkt jest niedostępny.

§5 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Sklep oferuje dwie metody dostawy:
 • Przesyłka kurierska na adres wskazany przez Klienta albo
 • Odbiór osobisty w butiku stacjonarnym znajdującym się w Warszawie przy ul. Koszykowej 5, 00-564 Warszawa.
 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności (tpay.com, PayPal, Braintree) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki (chyba że te nie zostały naliczone, ponieważ Klient odbiera Produkt osobiście) i pomyślnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

 3. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.

 4. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie Produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 5. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej UPS.

 6. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną (UPS) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 8. Przy wyborze opcji „Odbiór osobisty w sklepie”:

a) Odbiór osobisty możliwy jest jedynie: (i) w przypadku wyboru płatności metodą online za pomocą TPay, PayPal, Braintree oraz (ii) dla zamówień złożonych w polskiej wersji Sklepu.

b) Zamówienie będzie możliwe do odbioru w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

c) Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient może odebrać Produkt jedynie po otrzymaniu powiadomienia. Wcześniej Produkt nie będzie możliwy do odbioru.

d) Zamówienie będzie oczekiwało na odbiór w butiku stacjonarnym pod adresem: ul. Koszykowa 5, 00-564 Warszawa, w godzinach pracy butiku. Godziny pracy butiku mogą ulec zmianie.

e) Do odbioru zamówienia konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu.

f) Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przy wyborze opcji „Odbiór osobisty w sklepie” w wypadku nieodebrania ich w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania informacji z pkt. c powyżej.

g) Opcja „odbiór osobisty” jest bezpłatna, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

§6 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.

 2. W wypadku ogłoszenia wyprzedaży lub promocji, podana na stronie internetowej Sklepu cena przekreślona (cena odniesienia) jest to najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką.

 3. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich (PLN), a w angielskiej wersji w euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) lub funtach brytyjskich (GBP).

 4. Klient ma możliwość zmiany waluty z PLN na inną dostępną w Sklepie walutę, przez wybór angielskiej wersji językowej.

 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za Produkt, a kończy po otrzymaniu Produktu przez Klienta. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem (w tym utraty lub zniszczenia) odpowiada Klient.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

 7. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep oferuje 3 (trzy) metody płatności:

PŁATNOŚĆ PRZED DOSTAWĄ:

 1. Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym tpay.com (przelew bankowy) albo

 2. Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym PayPal (także płatność kartą płatniczą) albo

 3. Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym Braintree

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny.

 2. Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: CHYLAK, ul. Dobra 14/16, 00-388 Warszawa (adres wyłącznie korespondencyjny).

 4. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy. W przypadku zamówień wysyłanych poza Unię Europejską, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość zakupionego towaru, koszt doręczenia przesyłki Klientowi nie podlega zwrotowi.

 5. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 6. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie.

 7. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła w formie papierowej na adres CHYLAK, ul. Dobra 14/16, 00-388 Warszawa.

 8. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

 9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.

 10. Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Aby zwrot butów mógł zostać przyjęty, muszą one być w idealnym stanie, bez śladów na podeszwach i w oryginalnym opakowaniu.

 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy (ust. 3-5 stosuje się odpowiednio), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu lub otrzymania od Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 12. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

REKLAMACJE KONSUMENCKIE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada na podstawie niniejszego działu regulaminu wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Wobec Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca odpowiada na podstawie przepisów o rękojmi za wady.

 2. Sprzedawca nie odpowiada za zgodność Produktu z Umową, gdy Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz zaakceptował jej brak.

 3. Sprzedawca odpowiada za zgodność Produktu z Umową przez okres 2 lat od jego dostarczenia.

 4. Klient może złożyć reklamację na podstawie art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z dwóch działań:

 • Wymiany Produktu na nowy,
 • Naprawy Produktu przez Sprzedawcę
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 2. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 3. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy: • Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową; • Brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; • Brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; • Z oświadczenia Sprzedawcy albo z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie albo bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca wykaże, że niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę sprzedaży nie później niż terminie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy formularz reklamacji na piśmie (Pobierz Formularz Reklamacji). Formularz należy podpisać odręcznie.

 7. Formularz Klient przesyła w formie papierowej na adres CHYLAK, ul. Dobra 14/16, 00-388 Warszawa, dołączając dokument do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt lub wskazując adres spod którego Sprzedawca może odebrać Produkt za pośrednictwem kuriera; Dołączenie paragonu lub faktury może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

 8. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 9. Skóra naturalna jest materiałem wrażliwym na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić: zarysowania, przetarcia, przebarwienia, skóra może zmięknąć, a warstwa połysku może stopniowo przecierać się, takie są właściwości tego materiału. Podobnie metalowe elementy okuciowe mogą z czasem zmieniać kolor. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania.

 10. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.

 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia.

 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

 2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.

 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:

 • Listem,
 • Listem poleconym,
 • Przesyłką za pobraniem.
 1. Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§8 KARTY UPOMINKOWE

 1. Zapisy ogólne. Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych w Sklepie. Kart upominkowych można używać na stronie Sklepu (www.chylak.com) oraz w butiku stacjonarnym przy ul. Koszykowej 5 w Warszawie.

 2. Zasady płatności. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część, tylko w przypadku, gdy wartość karty jest równa lub mniejsza niż wartość zakupionych Produktów. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu, Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję.

 3. Jednorazowość. Karty upominkowej można użyć tylko raz. W przypadku niewykorzystania całkowitej wartości Karty upominkowej Sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.

 4. Okres ważności. Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upływie okresu ważności dokonanie zakupu przy użyciu karty upominkowej jest niemożliwe.

 5. Dostawa. Kartę upominkową Klient otrzymuje w ciągu 2-5 dni roboczych od złożenia zamówienia przesyłką kurierską na terenie Polski. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. W przypadku gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej, do czasu ustalenia prawidłowego adresu Klienta.

 6. Zwroty. W przypadku gdy Klient zdecyduje się zwrócić Produkt kupiony za pomocą karty upominkowej, otrzyma kod zastępczy, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. Kod zastępczy zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod zastępczy. Jeśli nie uda się ustalić prawidłowego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy kodu zastępczego do czasu ustalenia prawidłowego adresu e-mail Klienta. Kart upominkowych ani kodów zastępczych nie można wymieniać na gotówkę.

 7. Gwarancja zwrotów. Klient ma 14 dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty upominkowej . W celu anulowania zamówienia karty należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod adresem help@chylak.com.

 8. Ograniczenie odpowiedzialności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, w tym zagubienie, kradzież lub zniszczenie karty upominkowej lub kodu zastępczego.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zwrotu i reklamacji Produktów należy dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na adres: ul. Dobra 14/16, 00-388 Warszawa (adres wyłącznie korespondencyjny).

 2. Osobisty odbiór Produktów jest możliwy wyłącznie w butiku stacjonarnym pod adresem: ul. Koszykowa 5, 00-564 Warszawa.

 3. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: help@chylak.com.

 4. Ze Sprzedawcą można skontaktować się szybko i efektywnie w sprawach dotyczących sklepu internetowego pod numerem telefonu: 735 482 374.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 6. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 7. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.

 9. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 10. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Zofia Chylak-Widmańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zofia Chylak-Widmańska, NIP 1181597053, REGON 146974571 (dalej „Administrator”).

JAK UŻYWANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach:

 1. Zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 2. Marketingu własnych Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 4. Innych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 • Adres email
 • Dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość
 • Numer telefonu
 • Imię i nazwisko

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator gromadzi również tzw. dane eksploatacyjne (nie będące danymi osobowymi) Użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Gromadzone dane służą do generowania statystyk i usług reklamowych. Administrator gromadzi takie dane jak odwiedziny, ścieżka nawigacji oraz zakres korzystania z funkcji Sklepu przez Użytkownika, czas pozostawania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownik odwiedza Sklep, a także dane geograficzne i zainteresowania.

Dane eksploatacyjne odwiedzających Sklep mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia internetowych kampanii reklamowych selekcjonowanych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników. Administrator korzysta z usług retargetingu personalizowanego, aby móc proponować Użytkownikom ciekawą treść reklamową. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o aktywność Użytkownika w Sklepie. W tym celu Administrator korzysta z zewnętrznych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, Instagram itp., które dopasowują profil Użytkownika w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce do wyświetlenia Użytkownikowi interesującej go reklamy.

SZCZEGÓŁOWE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, a także przechowywane przez okres zgodny z tymi przepisami:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, nazwa i siedziba firmy przetwarzane są w celu obsługi zakupów Użytkownika, w tym informowanie o statusie zamówienia i dostawie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Imię i nazwisko, numer telefonu, adres, a także inne dane potrzebne do obsługi wybranej przez Użytkownika usługi przetwarzane są w celu obsługi usług dodatkowych świadczonych przez Sklep (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku ze zgodą na kontakt);
 • Imię i nazwisko, adres, nazwa firmy oraz jej siedziba, NIP, numer rachunku bankowego przetwarzane są w celu wystawiania dokumentów dotyczących sprzedaży oraz realizacji ustawowych obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi (Art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej);
 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, nazwa firmy oraz jej siedziba, NIP, numer rachunku bankowego przetwarzane są w celu obsługa reklamacji, zwrotów oraz rękojmi, w tym informowanie o statusie zgłoszenia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym).

Administrator w celu obsługi zakupów wykorzystuje narzędzia Shopify (https://shopify.com/) i BaseLinker (https://baselinker.com/), służące do zarządzania zamówieniami. W tym zakresie, do wskazanych platform zewnętrznych przekazywane będą wymienione w akapicie poprzednim dane Użytkownika przetwarzane przez Administratora w celu obsługi zakupów (w tym informowania o statusie zamówienia i dostawie), obsługi usług dodatkowych świadczonych przez Sklep, wystawiania dokumentów dotyczących sprzedaży oraz realizacji ustawowych obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi, obsługi reklamacji, zwrotów oraz rękojmi (w tym informowania o statusie zgłoszenia). Sposób przetwarzania danych przez te narzędzia został opisany: https://www.shopify.com/legal/privacy oraz https://baselinker.com/pl-PL/klauzule-rodo/.

Dane wskazane powyżej, a także inne dane niezbędne do załatwienia sprawy przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na windykacji należności lub prowadzeniu i obsłudze spraw sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres danych Użytkownika (zależny od dokumentu) przetwarzany jest w celu archiwizacji dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej przez okres przewidziany prawem, a jeśli prawo nie wskazuje takiego okresu – przez czas, w którym ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, uregulowanego czasem dochodzenia roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

INNE FORMY OBSŁUGI KLIENTA

Dane Użytkownika przetwarzane są również w przypadku kontaktu ze sklepem poprzez maila, czat/ komunikator, telefonicznie, czy za pośrednictwem social mediów.

W przypadku wiadomości przesłanej mailem przetwarzane są następujące dane:

 • Adres mailowy;
 • Dane osoby, która podpisała się pod mailem;
 • Dane ze stopki;
 • Inne dane przekazane przez Użytkownika.

W przypadku kontaktu telefonicznego przetwarzaniu podlegają numer telefonu Użytkownika oraz wszelkie inne dane identyfikujące wskazane przez Użytkownika.

W przypadku kontaktu przez czat lub komunikator, jak również innych form kontaktu tj. wiadomość przesłana za pośrednictwem social mediów przetwarzane są następujące informacje:

 • Imię i nazwisko (ew. nick internetowy, z którego wysłana została wiadomość);
 • Dane osoby, która się podpisała;
 • Inne dane identyfikujące wskazane przez Użytkownika.

Wszystkie wskazane wyżej dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem w celach związanych z wykonaniem umowy lub świadczeniem usług dodatkowych do czasu rezygnacji Użytkownika z usług (Art. 6 ust. 1 lit.b RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na obsłudze zgłoszenia klienta, które nie jest bezpośrednio związane z umową do czasu załatwienia ostatecznego sprawy lub złożenia skutecznego sprzeciwu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego,

 • Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w usługach Google LLC, Google Ireland Limited oraz Facebook Ireland Ltd.Pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, ofert i promocji opartych na wzorcach przeglądania witryny Sklepu. Dzięki temu zawartość Sklepu oraz przekaz reklamowy jest lepiej dopasowany do Użytkownika oraz zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami. Pliki cookie umożliwiają ograniczenie liczby wyświetleń reklamy. Marketingowe pliki cookie mogą służyć także do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych w witrynach innych firm.

 • Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Możemy rozróżnić dwie kategorie plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies:

 • Pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika

 • Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu.

Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies dzielimy na:

 • Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu

 • Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych

 • Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu

 • Pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies poprzez wycofanie wszystkich lub niektórych zgód poprzez zmodyfikowanie ustawień korzystając z instrukcji producenta właściwej przeglądarki internetowej.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi, w szczególności mediami społecznościowymi, w zakresie prowadzonej przez nie działalności reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów trzecich. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Użytkownika w jego usłudze.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies:

 1. Google LLC, Google Ireland Limited
 2. Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc.

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.Użytkownik możeuniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i ciasteczek podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do operatorów płatności (np. PayPal lub tpay.com) w celu realizacji płatności oraz do firm kurierskich (np. UPS) w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres. Jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter, lub na Powiadomienie o dostępności, adres email Użytkownika i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do MailChimp.

Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Serwery Sprzedawcy znajdują się w Unii Europejskiej. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA UŻYTKOWNIKA W KONTEKŚCIE RODO

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: help@chylak.com. Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 21 RODO).

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres: help@chylak.com

Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych od Administratora.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres: help@chylak.com

Ponadto, Użytkownik dysponuje szeregiem innych praw. W każdej chwili ma prawo do sprawdzenia, jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, jakie są podstawy prawne przetwarzania poszczególnych rodzajów danych, komu są udostępniane oraz jaki jest planowany czas ich przechowywania. Administrator udzieli Użytkownikowi tych informacji po zgłoszeniu przez Użytkownika chęci ich otrzymania (art. 15 RODO). Użytkownik może skorzystać również z prawa do przenoszenia danych, gdy na podstawie wyrażonej przez niego zgody lub umowy zawartej między Użytkownikiem a Administratorem, dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma wtedy prawo do otrzymania od Administratora kopii swoich danych ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie (art. 20 RODO).

Użytkownik ma również prawo do sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO). Poza tym, Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia ze strony danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu przez Administratora. Wyjątek stanowią jednak sytuacje, gdy zamówienie jest jeszcze niewysłane (lub wysłane tylko częściowo); gdy zamówienie jest nieopłacone (lub opłacone w części); jeżeli Użytkownik dokonał zakupów w sklepie (dane zachowywane są do celów sprawozdawczo-księgowych); jeżeli Administrator obowiązany jest zabezpieczyć dane na podstawie wniosku skierowanego przez uprawnione do tego organy (np. policję); jeżeli dane Użytkownika niezbędne są do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 17 RODO).

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; gdy zgłosi niepoprawność danych osobowych; gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem; gdy Administrator nie będzie potrzebować danych osobowych Użytkownika, lecz Użytkownik zgłosi, że są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 18 RODO).

Na żądanie Użytkownika Administrator powiadomi Użytkownika o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania (art. 19 RODO), jak również o tym, kto jest odbiorcą danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w sposób niewłaściwy. Organem przyjmującym tego rodzaju skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.

Close navigation